Inspiracja w naturze dla projektantów

Projektanci zawsze szukają inspiracji w naturze. W świecie naturalnym każda cząstka układa się idealnie, czy to w porządkowy sposób, czy w sposób harmonijny chociaż przypadkowy. Ta kolekcja mebli zagłębia się jeszcze głębiej. To jakby projektanci szukali inspiracji w laboratorium. Nie wierzymy jednak, że przywdziewali białe fartuchy, żeby zaglądać przez mikroskopy na powierzchnie ze stali nierdzewnej. Zamiast tego, użyli swojej wyobraźni.

Mimo to, te formy – bardziej organiczne niż atomowe – wydają się raczej molekularne. Przyjrzyjmy się definicji; w najprostszych terminach, cząsteczka to gromadzenie się ze sobą połączonych atomów. Maarten De Ceulaer odwołuje się do nauki w swojej serii Mutation. Mówi o swoich dziełach: “Być może to wirus lub bakteria, które wyrosły dramatycznie poza skalę”. Rosie Li eksploruje fizykę w konfiguracji swojej lampy Bubbly i przyjmuje technologię do rozwoju wykończeń. Natomiast Serhii Makhno wiąże swoją pracę z materią organiczną i początkiem życia.

Najlepsze z Robb Report

Here is an FAQ section based on the main topics and information presented in the article:

Q: What is the inspiration behind the furniture collection mentioned in the article?
A: The designers sought inspiration from nature and the molecular structures found in the natural world.

Q: What are the forms of the furniture collection described as?
A: The forms of the furniture collection are described as more organic than atomic, resembling molecular structures.

Q: Who is Maarten De Ceulaer and what is his contribution to the collection?
A: Maarten De Ceulaer is a designer who incorporates scientific concepts into his work. In the Mutation series, he explores the idea of organic forms growing dramatically beyond their normal scale.

Q: How does Rosie Li incorporate physics into her work?
A: Rosie Li explores physics in the configuration of her Bubbly lamp and integrates technology into the development of finishes.

Q: What approach does Serhii Makhno take in his work?
A: Serhii Makhno connects his work to organic matter and the origin of life.

Definitions for key terms used in the article:
– Cząstka: The Polish word for “particle” or “atom.”
– Molekularne: The Polish word for “molecular.”
– Wyobraźnia: The Polish word for “imagination.”
– Wykończenia: The Polish word for “finishes.”

Suggested related links:
Robb Report (main domain): The main domain of Robb Report, where readers can find more lifestyle, design, and luxury content.