Rynek mebli biurowych: Wzrost popytu na meble do pracy zdalnej

Raport z badań na rynku mebli biurowych pozwala na podejmowanie istotnych decyzji niezbędnych dla rozwoju biznesu. Globalny rynek mebli biurowych przewiduje się, że wzrośnie w średnim tempie rocznym rzędu 4,9% w okresie prognozowym. Wzrost tego rynku jest głównie wynikiem rosnącego zapotrzebowania na meble biurowe, które tworzą sprzyjające warunki pracy w związku z rozwojem działalności biznesowej we wszystkich sektorach i tworzeniem nowoczesnych przestrzeni biurowych.

Według danych z statystyki tworzenia firm United States Census Bureau, w roku 2021 zarejestrowano prawie 5,4 miliona wniosków o utworzenie nowych firm. Było to około 1,9 miliona wniosków więcej niż w 2019 roku, co oznacza wzrost o 53%.

Największy procentowy wzrost dotyczył sektora transportu i magazynowania; handlu detalicznego; usług zakwaterowania, gastronomii; usług administracyjnych i wsparcia oraz innych usług (ogólna kategoria obejmująca usługi związane z opieką osobistą i pralnictwo).

Jednak rosnąca kultura pracy zdalnej może ograniczyć wzrost rynku mebli biurowych, jednak stwarza to nową możliwość dla producentów, aby stworzyć nowoczesne rozwiązania, które oferują trwałe warianty mebli, posiadające dodatkowe funkcje minimalizujące miejsce zajmowane w domowym wnętrzu. Praktyczne meble wspierają zaangażowanie pracowników, a także promują interakcję między pracownikami. Na przykład w listopadzie 2020 r. firma Ori, dostawca wielofunkcyjnych mebli robotycznych, zaprezentowała nowy produkt – Pocket Office, rozwiązanie przestrzeni biurowej w domu.

Pocket Office pozwala użytkownikom przekształcić dowolne pomieszczenie w wydzielone miejsce do pracy jednym przyciskiem. Na zewnątrz wyposażone jest w centrum rozrywki, natomiast po otwarciu użytkownik zastaje biurko o naturalnej strukturze, które zapewnia wygodę, elegancję i ciepło.

Projekt ten został stworzony z myślą o maksymalnej produktywności i elastyczności. Wnętrze oferuje dwie opcje biurka – jedno do pracy na stojąco, drugie do pracy na siedząco – oraz miejsce na przechowywanie, źródła zasilania, standardowe krzesło biurowe i dodatkowe monitory. Po zakończeniu pracy, Pocket Office zamyka się, zamieniając w wąski centrum rozrywki, co pozwala użytkownikom na oddzielenie się mentalne i emocjonalne od pracy.

Źródło: www.omrglobal.com/industr…ure-market

FAQ:

Q: What is the projected growth rate for the global office furniture market?
A: The global office furniture market is projected to grow at an average annual rate of 4.9% during the forecast period.

Q: What is driving the growth of the office furniture market?
A: The growth of the market is primarily driven by the increasing demand for office furniture due to the development of business activities in all sectors and the creation of modern office spaces.

Q: How many new business applications were registered in 2021 according to United States Census Bureau data?
A: According to United States Census Bureau data, nearly 5.4 million new business applications were registered in 2021, which is about 1.9 million more than in 2019, representing a growth of 53%.

Q: Which sectors experienced the highest percentage growth in new business registrations?
A: The sectors that experienced the highest percentage growth in new business registrations include transportation and warehousing; retail trade; accommodation and food services; administrative and support services; and other services (a general category including personal care services and laundry).

Q: How might the growing trend of remote work impact the growth of the office furniture market?
A: The growing trend of remote work may limit the growth of the office furniture market. However, it also presents a new opportunity for manufacturers to create modern solutions that offer durable furniture options with additional features to minimize space occupied in home interiors.

Definitions:

– Census Bureau: The United States Census Bureau is a government agency responsible for conducting the national census and providing data on various economic and demographic factors.
– Remote work: Refers to the practice of working from a location outside of a traditional office setting, often utilizing technology to communicate and collaborate with colleagues.

Related links:

Office Furniture Market Report